تور مجازی فروشگاه سیستم آشپرخانه تک

تور مجازی فروشگاه سیستم آشپرخانه تک

سیستم آشپزخانه تک از سال 1348 به یاری یزدان به پـا خاسته و فعالیت خـود را در زمینـه طراحی، تولید و اجرای کابینت
آشپزخــانه و سرویسهــای بهداشتی در سطحی تخصصــی و با دیــدی متفــاوت آغــاز نـموده
است، همچنین با تدوین و پیروی از اصـول و خط مشی کارشناسانه، توانست طی این دوره زمانی گامهای موثـرتری
را در جهت اهداف بلنــد پایـه خـود بــردارد و ضمـن به جــا گذاشتن پیشینــه ای موفق، مسیــری همـوار و تکنیکی
در جهت نیـل به آینــده ای طلایــی ایجــاد نمایـد

. برای مشاهده سامانه بازدید مجازی از فروشگاه سیستم آشپرخانه تک اینجا کلیک نمایید.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي شرکت سروش مهر رضوان محفوظ مي باشد.